Your browser does not support JavaScript!

Garantie en verzekering

Op alle nieuwe camera's en lenzen bieden wij standaard 2 jaar garantie. Op alle overige producten is de garantietermijn van de leverancier van toepassing. Seckin beveiligingssystemen heeft geen eigen reparatiedienst en laat defecte producten altijd herstellen door de leverancier of zijn geautoriseerde reparatie instelling.

Garantie en verzekering

Op alle nieuwe camera's en lenzen bieden wij standaard 2 jaar garantie. Op alle overige producten is de garantietermijn van de leverancier van toepassing. Seckin beveiligingssystemen heeft geen eigen reparatiedienst en laat defecte producten altijd herstellen door de leverancier of zijn geautoriseerde reparatie instelling.

 

Defect bij ontvangst (DOA)
Indien u product direct bij ontvangst niet goed functioneert, neem dan contact op met onze klantenservice, telefoonnummer 085-2737437. Als onze leverancier het defect kan bevestigen, ontvang je in de meeste gevallen een nieuw exemplaar. Let op! Bij het retour zenden van een artikel die al bij ontvangst niet goed of niet functioneert de originele verpakking in zo goed mogelijke staat en compleet meezenden. Het adres voor retourzending van DOA artikelen is: Camera-Express, Rietbaan 5, 2908 LP Capelle aan den IJssel.

 

Garantievoorwaarden

  1. Het door jou gekochte (op de factuur vermelde) product is gedurende een (op dezelfde factuur aangegeven) periode na aankoopdatum (zoals aangegeven op de factuur) gegarandeerd tegen materiaal- en fabricagefouten, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. 
  2. Indien zich binnen aangegeven garantietermijn een defect voordoet als gevolg van materiaal- en/of fabricagefouten (een en ander ter beoordeling van Seckin beveiligingssystemen) zalSeckin beveiligingssystemen naar haar keuze de reparatie kosteloos verrichten, dan wel tot vervanging overgaan.
  3. Reparatie of vervanging brengt geen vernieuwing en/of verlenging van de garantietermijn met zich mee.
  4. Aansprakelijkheid voor eventuele schade (in welke vorm dan ook) veroorzaakt door een ondeugdelijk product wordt uitdrukkelijk uitgesloten. (behoudens de aansprakelijkheid zoals in de door Seckin beveiligingssystemen gesloten verzekering terzake de wet productaansprakelijkheid is gedekt)
  5. Reparaties buiten de garantietermijn worden zo snel mogelijk tegen een redelijk tarief uitgevoerd.
  6. Geen enkele aanspraak op garantie kan worden gemaakt als het product ruw of onoordeelkundig is behandeld, door anderen dan Seckin beveiligingssystemen (of door hen aangewezen reparateurs) gerepareerd is, het product is verwaarloosd, merken en/of (serie)nummers van het product en/of het garantiebewijs zijn verwijderd en/of veranderd.
  7. Bij eventuele storing dient het product onder bijvoeging van de aankoopfactuur (cq garantiebewijs) en eventuele separate productgebonden garantiebewijzen bij Seckin beveiligingssystemen aangeboden te worden.
  8. Garantie geldt niet op verbruiksartikelen zoals batterijen, accu’s, lampen, inktcartridges, papier en fotografische emulsiedragers (zoals fotorolletjes) nog voor schade aan een product veroorzaakt door het gebruik van verbruiksartikelen.

 

 

Uitgesloten van garantie